türkiyede e-ticaret

Ülkemizde E-Ticaretin Dezavantajları  1

Ülkemizde E-Ticaretin Dezavantajları 

1990'lı yıllarda internet kullanımının tüm dünyada büyük bir hızla artmaya başlaması ticaretin elektronik ortama taşınmasında büyük rol oynamıştır. Aynı zamanda bankacılık sektörü de online ödeme yöntemleri geliştirerek e-ticaretin yaygın hale…

Read more