İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nedir?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu tüm kamu ve özel sektör dahil olmak üzere, burada çalışan tüm çalışanları kapsayacak şekilde çalışma alanına bakılmaksızın tüm çalışma kollarını kapsayacak şekilde oluşturlmuş olan bir kanundur.

İş veren Yükümlülükleri Nelerdir?

6331 sayılı isg kanuna göre işverenin birçok yükümlülüğü bulunmaktadır. Kısaca bunlardan bahsedecek olursak, çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli araç ve gereçleri sağlamak ve gerekli isg tedbirlerini almak iş verenin birincil öncelikli yükümlülükleri arasına girmektedir.

İş veren daha çok hizmet almış olduğu osgb tarafından sağlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetini izler ve denetlemektedir. Burada iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmesi gerekmektedir.

Burada dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan birisi dışarıdan herhangi bir şekilde hizmet alınmış olsa dahi işveren sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşveren iş sağlığı ve güvenliği açısından ortaya çıkacak maliyetleri de çalışanlara hiçbir şekilde yansıtma gibi bir durum söz konusu değildir.

Görevlendirilen uzman kişilerde hizmet sağlayacakları kurum veya kuruluşlara da mevzuatlara uygun bir şekilde gerekli çalışma ve tedbirleri sağlamakla yükümlüdür. Bu hizmetler sağlanırken bir iş yerinde tam süreli iş yeri hekimi görevlendirilmiş ise o iş yerinde diğer sağlık personeli görevlendirmeleri zorunlu değildir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nedir?

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

İş yerinde çalışanlar ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında iş yerlerinde kurulan kurula başvurabilir. Kurul kurulmayan yerlerde ise işverene bu durumu bildirmesi gerekmektedir. Çalışanların bu durumda tehlikenin önlenemez bir hal alma konusu olursa böyle bir durumda da işten kaçınma hakkını kullanabilmektedir. Çalışanların da bu hareketlerinden dolayı da işveren hiçbir şekilde çalışanların haklarını kısıtlama gibi bir durum söz konusu değildir.

Çalışan Personel Eğitimleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre, çalışanlar işe başlamadan önce, çalışma yerinde herhangi bir değişiklik yapılırsa veya iş ekipmanlarında bir değişiklik olursa çalışan personele eğitim verilmektedir. Mesleki olarak çok tehlikeli bir sınıfta yer alan işte işle ilgili gerekli evrak ve belgelere sahip olmayan hiçbir çalışan o işte çalıştırılamaz.

Bunun yanı sıra herhangi bir sebeple 6 aydan fazla işten uzak kalan çalışanlara, işe başlamadan önce oryantasyon yani bilgi yenileme eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimler esnasında çalışanlar fiili olarak çalışma süresinde sayılarak, herhangi bir şekilde ücret kesintisi veya herhangi bir ücret yansıtılamaz.

Sağlık Gözetim Hakları

Çalışanların belirli aralıklar ile sağlık gözetiminden geçmesi zorunludur. Çalışan bir işe başlamadan önce işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işten uzak kalan çalışanlar işe döndükleri zaman sağlık gözetim talebinde bulunursa gerekli aşamalardan geçmesi gerekmektedir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışanlar, en geç yılda 1 defa yapılması zorunludur. Bu rakam tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 3 yılda 1 defa, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için ise 5 yılda 1 defa yapması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu